Φόρτωση ...

«Εμπειρίες μιας πνευματικής θεραπεύτριας: Παρουσίαση μέσα από τα μάτια δύο νέων πνευματικών θεραπευτριών» – Μέρος Γ’

Με την τρίτη ομάδα μας ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Εμπειρίες μιας πνευματικής θεραπεύτριας» της κας Κικής Κεραμίδα.

 

Στην τελευταία μας συνάντηση μιλήσαμε πιο αναλυτικά για το τι είναι η πνευματική θεραπεία και είδαμε τους τρόπους μέσα από τους οποίους εργάζεται το Θεραπευτικό Τμήμα του Ομίλου Εξυπηρετητών: θεραπεία με την παρουσία του ασθενούς, θεραπεία εξ αποστάσεως, θεραπεία με ενεργό συμμετοχή του ασθενούς, επισκέψεις σε νοσοκομεία ή στο σπίτι των ασθενών που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

 

Τα παραδείγματα θεραπειών από το βιβλίο αλλά και ευχαριστήριες επιστολές ανθρώπων που βίωσαν οι ίδιοι τι σημαίνει πνευματική θεραπεία και θεραπεύτηκαν από παθήσεις που τους ταλαιπωρούσαν, έδωσαν σε όλους μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το εύρος και τη δύναμη της πνευματικής θεραπείας.

 

 

Αναφερθήκαμε κλείνοντας σε όλη τη διδασκαλία του Ομίλου Εξυπηρετητών, η οποία διδάσκει κατά κυριολεξία την πνευματική θεραπεία στη ζωή μας. Πώς δηλαδή μπορούμε να έχουμε μια σωστή λειτουργία στην καθημερινότητά μας, σωστές και ισορροπημένες σχέσεις με τους άλλους και τελικά πώς μπορούμε να είμαστε καλά μαθαίνοντας να αξιοποιούμε συνειδητά την άπειρη δυνατότητά μας να φέρνουμε τη δύναμη και την ισορροπία σε κάθε ασθενές πεδίο.

 

Οι ερωτήσεις και οι σκέψεις που διατυπώθηκαν, έδωσαν το έναυσμα για μια πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση ανάμεσα σε όσους παρακολούθησαν την ομάδα.

 

Διαβάστε περισσότερα: